Så får du bättre ljud i Kiwin

KiwiSDR har kanske inte lika många inställningsmöjligheter som en del andra mottagare, men det finns ändå gott om möjligheter att vässa ljud och mottagning. Per Bruhn har i klubbens WhatsApp-grupp tipsat om att brusreduceringen kan finjusteras.

Klicka på Audio-knappen i KiwiSDR:s kontrollpanel. På raden under de färgglada knapparna RF/WF/Audio/AGC/User/Stat/Off finns två droppmenyer för att styra Noise. Låt den vänstra (Noise blanker) stå på ”std”. Ställ den högra (Noise filter) på ”spec”. Skrolla därefter ner och ställ in reglaget för Gain på 6 dB, Alpha 0.94 och Active SNR 10 dB.

Kombinerar man dessa inställningar med lyssning i SyncAM-läge (SAM) så blir det enligt Per riktigt bra ljud på många annars lite brusiga och distorderade stationer.

Dela med dig av dina KiwiSDR-tricks du också! Antingen i WhatsApp-gruppen eller per mejl.