Om oss

Även om det numera går fint att lyssna på fjärran radiostationer via streamingtjänster på webben är vi en skara som tycker att det ska göras på det traditionella sättet: genom att DX-a med hjälp av en riktig radio!

Malmö Kortvågsklubb grundades år 1948 och är därmed landets äldsta förening i sitt slag. Vi verkar på det lokala planet för radiointresserade i Skåne, men har också en del medlemmar i övriga delar av Sverige samt i några grannländer.

Målsättningen med föreningen är och förblir densamma som på den tiden: att hjälpa och stimulera DX-are genom att sprida information. Vi har en WhatsApp-grupp för snabba tips, vi anordnar lyssnarläger samt en och annan studieresa.

Klubben tillhör riksorganisationen Sveriges DX-Förbund som ger ut tidningen Eter-Aktuellt. SDXF säljer via DX-Köp publikationer som böcker och listor samt radioutrustning som kan vara svår att hitta på annat håll.

Vi samarbetar på olika sätt med andra svenska DX-klubbar, ofta och gärna med Västkustens DX-Klubb. Internationellt är våra kontakter med med Shortwave Combination Holland särskilt nära. Tillsammans med SWCH delar vi åt det årliga priset ”Pirate of the Year”.

Visst låter allt det här bra? Kom då med i klubben! Vill du göra en djupdykning i det ”formella” innan du slantar upp? Här finns föreningens stadgar.

Medlemsavgiften för 2024 är 75 kronor. Sätt in avgiften på Malmö Kortvågsklubbs plusgirokonto 245274-6.

Vi behöver ha uppgift om ditt namn, postadress samt eventuell e-postadress och telefonnummer för att kunna administrera ditt medlemskap och kontakta dig kring föreningens verksamhet. Den som inte accepterar registrering av denna information kan tyvärr inte bli medlem.

MKVK följer såklart dataskyddsförordningen GDPR och värnar din integritet genom att lagra endast de allra nödvändigaste personuppgifterna. Information ur vårt medlemsregister delas aldrig med utomstående, men vissa uppgifter kan publiceras och arkiveras i exempelvis resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet.