Sista påminnelse om medlemsavgift

Vi har i veckan skickat ut mejlpåminnelser till de medlemmar som ännu inte betalt avgift för 2024. Det kostar 75 kronor att vara med i Malmö Kortvågsklubb. Känner du på dig att du vill vara med, men glömt? Sätt in avgiften på plusgirokonto 245274-6. Det är snart dags att uppdatera medlemsförteckningen!