Kontakt

Bidrag till Värt att Veta Piratspecial: piratspecial@mkvk.se

Om du vill skicka oss ett hej eller kanske fråga nåt: info@mkvk.se


Ordförande

Dan Olsson. Telefon: 0733-11 59 98. Mejl: dodx@hotmail.se

Sekreterare

Lisette Åkesson. Telefon: 0707-33 54 86. Mejl: lisette.akesson@telia.com

Kassör

Hans Kronkvist. Telefon: 040-26 74 63. Mejl: hanskronkvist1@gmail.com

Revisor

Jan Thörnblom. Telefon: 040-12 66 82. Mejl: janthornblom@hotmail.com

Revisorssuppleant

Per Eriksson. Telefon: 0708-37 36 92. Mejl: per@eriksson.to