Kontakt

Bidrag till Värt att Veta Hobbysändar- och piratlista: piratlistan@mkvk.se

Om du vill skicka oss ett hej eller kanske fråga nåt: info@mkvk.se

Vår verksamhet bygger på ideellt och helt oavlönat arbete. Det betyder att det kan ta några dagar innan du får återkoppling från oss.


Malmö Kortvågsklubbs styrelse och övriga ledamöter 2024

Ordförande

Dan Olsson. Telefon: 0733-11 59 98. Mejl: dan@mkvk.se

Sekreterare

Lisette Åkesson. Telefon: 0707-33 54 86. Mejl: lisette@mkvk.se

Kassör

Per Eriksson. Telefon: 0708-37 36 92. Mejl: per@mkvk.se

Revisor

Hans Kronkvist. Telefon: 040-26 74 63. Mejl: hans@mkvk.se

Revisorssuppleant

Jan Thörnblom. Telefon: 040-12 66 82. Mejl: jan@mkvk.se

Webmaster

Per Eriksson. Telefon: 0708-37 36 92. Mejl: per@mkvk.se