Ny antenn uppe på åsen

Vi uppfyller löftet om att “säsongsanpassa” antennen till klubbens KiwiSDR på Hallandsås. Dan, Lisette, Per E hedrade 1 april genom att i härligt vårväder (inget skämt) dra ut 500 meter i 310 nygrader.

Antennen är jordad. Bör funka bra för Latinamerika, men också för Nederländerna, Storbritannien och Spanien, hoppas vi. En snabbkoll ger vid handen att 60-årsjubilerande Radio Caroline på 648 kHz hörs förträffligt!

Rullen med antennkabel som använts är skänkt av Rolf Rönnberg. Stort tack! Nordamerika-antennen, som tjänat oss så väl under december till mars, är urkopplad men sitter kvar. Den kortades dock för att minska risken för problem under sommarhalvåret.