Nedräkning på 990 kHz

Nedmonteringen av de tyska mellanvågssändarna har inletts. Redan den 4 september stänger Deutschlandradio Kultur av sändaren i Berlin-Britz på 990 kHz. Anläggningen, som tidigare användes av RIAS (Rundfunk Im Amerikanischen Sektor), är ett stycke nutids- och radiohistoria.

Kortvågssändaren i Berlin-Britz gick ur etern redan i fjol. Efter det att den 100 kW starka AEG-sändaren från början av 1950-talet havererat användes under den sista tiden en reservrigg på 17 kW.