Bilder från insidan

Interiörer från radiostationer världen över… Sändare… Både nya och gamla. Antennbilder… Fotograferade från marken och av klättrande tekniker. Misstänkte att en sajt med det innehållet skulle göra dig glad! Observera att det krävs Facebook-konto för att komma åt materialet!