Fina danska radioapparater

Då här hösten officiellt här! Föreningens höstupptakt, besök på Ringsted Ny Radiomuseum, gjordes med Dan, Hans och Per som deltagare. Utställningen fokuserade på design, något som Bang & Olufsen verkligen behärskar.

Noterbart var också att det i Danmark, från 1930-talet och fram till ungefär 1970, fanns ett mycket stort antal tillverkare av radio- och TV-apparater. Eltra hörde under en period till de största. Bland övriga märken kan nämnas Always, To-R, Unica och LL (Linnet & Laursen).

I Ringsted slöt Anker Pedersen och Kaj Bredahl Jørgensen från Danish Short Wave Club International upp. Vi hade en trevlig lunch innan hemresa, och under samtalet stod bland annat den trista utvecklingen på tropikbanden i fokus.

Anker sammanställer sedan många år tillbaka Domestic Broadcasting Survey över stationer med “hemmaprogram” som rapporterats hörda av lyssnare runt om i världen. År 1973 var antalet sändare på tropikbanden (2200 till 5700 kHz) 1106 stycken, i år bara 175. Antalet indonesiska stationer har exempelvis minskat från 171 till fem. Peruanerna har reducerats från 78 till 15.