Mytomspunnen sändare avstängd

En sannolik störkälla har försvunnit ur etern i och med att HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) avslutats. Den enorma antennfarmen i Gakona, Alaska, har sedan 1977 sänt ut signaler i syfte att utforska jonosfären.

Anläggningen består av 180 antenner och dubbelt så många radiosändare med en sammanlagd effekt på 3,6 megawatt. Mytomspunna HAARP har anklagats för allt från att störa traditionell radiotrafik till att påverka väder.

Stängningen skedde redan i maj och anläggningen ska nu monteras ned. Projektet avslutas på grund av minskade anslag.