FM-nätet släcks senast år 2022

De analoga FM-sändningarna i Sverige ska på några års sikt upphöra. Det skriver kulturdepartementet i sin proposition som handlar om det svenska radio- och TV-landskapet under de kommande sex åren.

Det konstateras att dagens FM-sändningsteknik visserligen fungerar väl, men att en digitalisering ger en rad fördelar. Hit hör långsiktigt sänkta sändningskostnader, bredare utbud genom plats för fler i etern och nya funktioner som till exempel programinformation plus möjlighet att spola och pausa i programmen.

Idag nås en bara tredjedel av befolkningen av digitala radiosändningar. Även om kostnaderna för DAB-mottagare sjunker kommer teknikskiftet att kosta för konsumenterna. En stor del av radiolyssnandet sker i bil och det noteras särskilt att de förmonterade mottagarna i många bilar kan vara svåra att byta ut.

En branschsamordnare ska få i uppgift att tillsammans med Myndigheten för radio och tv planera för övergången till digitalradio. Målet är att de analoga sändarna ska släckas senast år 2022.