Tekniken bakom Hörby 1179

Sändningarna från Hörby mellanvåg 1179 kHz pågår fram till och med onsdag eftermiddag den 9 september. Sändaren körs kontinuerligt med ID-slinga och en kort historisk information om gamla Hörby Radiostation.

Imorgon lördag, på själva Veteranljuddagen, sänds ett utökat program med nostalgisk prägel. Det meddelar SM7EQL, Bengt Falkenberg, som är aktiv i projektet.

Stationsplats för sändaranläggningen är alldeles öster om före detta Hörby rundradio. Den antenn som används är naturligtvis mycket mindre än den forna, numera rivna 127 meter höga mellanvågsmasten. Signalen når nu ut via en 15 meter hög vertikal mast med fyra stycken 30 meter långa topplinor samt fyra upphöjda 56 meter långa radialer.

Sändaren består av en styrsändare med 1 milliWatts uteffekt som matar en effektförstärkare kapabel att ge 50 Watt. Verkningsgraden i en sådan liten antenn som används i försöken blir mycket låg. Beräknad effektivt utstrålad effekt är 5 Watt.

Tillståndet från PTS medger även tekniska försök fram till den sista januari 2016. Gänget bakom sändningarna (medlemmar ur Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer och Sveriges Radiohistoriska Förening) kommer senare att utföra fältstyrkemätningar för att undersöka hur en så pass liten antenn fungerar och vilket täckningsområde stationen har enligt gängse kvalitetskrav.

Lyssnarrapporter uppskattas till 1179@veteranljuddagen.se och QSL utlovas. Kort ur restupplagan av dem som användes på radiostationen förr i tiden kommer att skickas ut!

Sändningarna har under dygnets ljusa timmar hittills hörts via markvågsutbredning ibland annat Vellinge, Viken, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Eslöv och Södra Sandby.