Ett användbart supplement

Supplementet till World Radio TV Handbook för ”A-säsongen” har anlänt. Även om de 78 sidorna i pdf-format (som hämtas här) rent formellt är en uppdatering till WRTH 2015 så står det fint också på egna ben.

Uppdateringen bjuder på tider och frekvenser för utlandssändarnas program. Till de rödmarkerade nyheterna hör DP07, Radio Revival Sweden och Radio DARC. Noteras kan också att KNLS återkommit efter ett långdraget antennhaveri.