FM-nätet släcks senast 2022

Regeringens digitalradioutredare Nina Wormbs föreslår att FM-sändningarna ska försvinna år 2022. Enligt föreslagen tidplan ska Sveriges Radio och de kommersiella stationerna lansera marksänd digital radio med start vid årsskiftet 2016-2017.

Digitalradion ska byggas ut för att täcka hela landet och dessutom nå högt ställda beredskapskrav. Tidplanen kan dessutom skyndas på. Om vissa villkor är utfyllda skulle radiobranschen kunna lämna FM redan år 2020.

– Inom radiobranschen är vi överens om att även radions marknät behöver digitaliseras, säger Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, i en kommentar.

Digitalradioutredningen (pdf) har genomförts tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med branschens aktörer. Hit hör Sveriges Radio, Post- och telestyrelsen, kommersiella radioföretag och företrädare för närradion.

Utredningsresultatet har på det hela taget mottagits positivt. Stephan Guiance, vd för Teracom, poängterar vikten av en fastställd tidpunkt när FM-sändningarna ska upphöra:

– Sker utbytestakten naturligt uppstår dessutom inget skrotberg av obrukbara radioapparater.

Varför har en övergång till digital radio diskuterats så länge? Den möjliggör ett större utbud av program och tjänster. Andra fördelar är lägre energiförbrukning samt lägre distributionskostnader. Nackdelen är att befintliga mottagare inte länge kan användas.