En riktigt lokal röst stänger

Ytterligare en brittisk mellanvågsstation är på väg att stänga. Sunshine Radio i Ludlow har fått Ofcoms tillstånd att lämna tillbaka licensen och försvinner från 855 kHz så snart som den 19 januari 2024. Som kommersiell lokalstation har Sunshine Radio genom åren vårdat det lokala, till skillnad från nätverksstationerna.

Orsakerna till att man vill stänga AM-sändaren, för att fortsätta på FM och DAB, är flera. Åldrade sändare och störningar från andra stationer på mellanvåg förs fram. Dessutom är lyssnarskaran liten. Enligt stationen fick man knappt några reaktioner alls när man var offair på mellanvåg när stormen Afwen skadade antennen i november 2021.