FM-tidplan först nästa år

Först i november nästa år kommer en tidplan för utfasningen av det svenska FM-nätet att presenteras. Regeringen har just tillsatt en särskild utredare, Nina Wormbs, som ska utarbeta ett förslag till plan för övergång från marksänd analog radio till marksänd digital radio.

I sin roll som branschsamordnare ska Nina Wormbs arbeta nära tillsammans med Myndigheten för radio och tv, Post- och telestyrelsen, Sveriges Radio, kommersiella programföretag samt företrädare för närradio och andra berörda.

Grunden för utredningen är att FM-sändningarna ska släckas senast år 2022. De digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda beredskapskrav. Regeringen poängterar också att övergången bör vara ”marknadsdriven”.