Det finns hopp för WRTH

World Radio TV Handbook, WRTH, har av mångårig tradition sedan 1947 varit ett av DX-arnas mest troliga bokköp. Så bekvämt att ha all information om radio- och TV-stationer världen över samlad i en och samma bok…

Fast under senare år har WRTH mött ökad konkurrens från onlinetjänster, där olika sajter bjudit på mer uppdaterad information. Bokens existens har kort och gott varit hotad. Flera gånger, så också i år, har utgivaren hotat med att avsluta utgivningen.

Så verkar det nu ändå inte bli. På sin webbplats meddelar förlaget, nu med nya tyska ägare i form av Radio Data Center GmbH (RDC) som också driver bland annat FMList, att WRTH 2022 kommer att leva vidare. Det blir utgivning i december månad, både på papper och i en elektronisk version. Den som vill ha mer information kan anmäla sig till ett nyhetsbrev.