Lite nostalgi

Vi har nu hunnit fram till 1982 och MKVK har varit utan egen tidning i nästan två decennier. Under denna tid har sporadiskt utkommande MKVK-bulletiner varit kontaktsättet med medlemmarna. Då, 1982, lyckades man få igång ett samarbete med den redan befintliga DX-Smockan som startats ett par år tidigare av Oxiekillarna Dan Bernhardsson, Björn Gröhn och David Strand. För att markera klubbens delaktighet döps den om till MKVK-Smockan. Namnet blev inte så långlivat utan man bytte snart tillbaka till DX-Smockan.

I det första numret kan du bland annat läsa om hur lyssnarlägerdeltagare blir jagade av flygande tefat på Revingehed och hur man trimmar Yaesu FRG-7 och 7000.

Klicka här!