Från Florida mot alla odds

En av de mindre amerikanska utlandssändarna, WJHR Radio International, hörs nu hyggligt under kvällstid. Mot alla odds, kanske man skulle kunna säga. Floridastationen är byggd med låg budget av rakt igenom begagnad utrustning.

WJHR har inte finansiella muskler nog att köra sin 50 kW sändare fullt ut på 15 550 kHz, utan matar blott 1 kW in i en yagi-antenn med tre element. Valet av USB bidrar till kostnadseffektiviteten.

Scott Mock, som driver detta missionsprojekt inom Mount Cavalry Baptist Church, svarar trevligt på lyssnarrapporter. Han poängterar att Sverige ligger utanför det primära täckningsområdet, men tycker det är kul att signalen når hela vägen hit.