Inför klubbens årsmöte

Nu kan du hämta årets första utgåva av On Air. Som vanligt innehåller den en del klubbadministrativt med datum för vårens aktiviteter. Här hittar du också all den dokumentation som behövs inför årsmötet den 24 februari i form av verksamhets- och revisionsberättelse samt bokslut för 2018 mm.