Kiwin hittar hemliga sändare

Här kommer en KiwiSDR-nyhet till…

De flesta stationers sändarorter är ju väl kända, men det gäller såklart inte för alla. Är du nyfiken på var en viss sändare, till exempel en nummer- eller piratsändare, är belägen går det att ta hjälp av Kiwinätverket för att lokalisera ungefär var den finns rent geografiskt.

Trianguleringsfunktionen har utvecklats av Christoph Mayer med flera under sommaren och nu är den så pass mogen att den fungerar. TDoA (Time Difference of Arrival) drar nytta av mottagarnas GPS.

Du hittar TDoA under rullgardinsmenyn extension i KiwiSDR:s kontrollpanel. I denna artikel beskrivs samtliga handgrepp. Mina tips är att använda IQ-läge samt att välja Kiwimottagare i samma världsdel som troligt QTH för den sändare som ska spåras.

Behöver du instruktioner för hur du ansluter till MKVK:s KiwiSDR? Kontakta Per i så fall.