Ännu en ny piratlista

Nu gott folk ligger det en uppdaterad version av vår adresslista rörande pirater under Publikationer.

Glädjande nog så dyker det ju ständigt upp nya sändare inom den här branschen, till skillnad från bland broadcastingsändarna, där trenden ju snarare verkar vara den motsatta.