CRI i “financial difficulties”

En av de mest generösa kortvågsstationerna, både vad avser antalet sändningstimmar och inte minst god svarsvilja på lyssnarrapporter, torde vara CRI, China Radio International.  

QSL-kort har frikostigt skickats ut och CRI’s engelskspråkiga tidning The Messenger har med regelbundenhet dumpit ner i brevlådan.
 
Nu är det dock stopp. Så sent som i januari kom det QSL-kort via posten, men för bara några dagar sedan fick CA ett mailsvar på en rapport skickad 27/2, med lydelsen:
“…we can’t send QSL card by post due to financial difficulty…”.
 
Den bistra verkligheten tycks således även ha kommit ikapp CRI. Återstår att se hur detta kommer att påverka sändningarna och om man kommer att återuppta QSL-kortsutskicken i takt med förbättrade ekonomiska förutsättningar.