Amerikansk mellanvåg förändras

Tillståndsmyndigheten FCC överväger olika sätt att lyfta lyssningen på amerikanska mellanvågsstationer. Detta har av svaren på förslaget att döma skapat oro.

Problemet på mellanvåg är att lyssnarna sviker, delvis på grund av att mottagningen försämras av bakgrundsbrus och interferens mellan stationerna. Till de förslag som förs fram hör allt från en generell effekthöjning till digitalisering. Möjlighet för mellanvågsstationerna att öppna reläsändare på FM är en annan idé.

Det som oroar framför allt de stora stationerna (och som såklart också påverkar oss DX-are) är tankarna på en generell dämpning av rymdvågen. Detta kommer att betyda stora förändringar av hur framför allt de större stationerna når ut nattetid. Istället för starka sändare på clear channels skulle den geografiska täckningen kunna ordnas genom exempelvis ett nätverk av mer lågeffektade stationer.