Dags att nominera bästa QSL-pirat

Har du fått en uppskattat QSL från någon piratsändare på sistone? Ett trevlig personligt brev från operatören – eller ett detaljerat QSL med trevlig motiv? Vill du säga tack till en station som har svarat på rapporter från oss DX-are i årtionden? Eller vill du uttrycka ditt gillande till en fri station som alltid svarar snabbt?

I så fall är det hög tid att nominera denna station för The QSL Award! Priset är instiftat av Malmö Kortvågsklubb, Västkustens DX-Klubb och Shortwave Combination Holland i syfte att visa uppskattning till de stationer som verifierar rapporter.

Prisjuryn, som består av representanter för de tre klubbarna, behöver dina förslag i sitt arbete med att utse de värdigaste vinnaren av The QSL Award. Skicka ett mejl med ditt förslag till qslaward@gmail.com före den 15 mars 2016.

Glöm inte att kort motivera varför den station som du valt är rätt pristagare! Priset, en handgjord svensk kristallvas, kommer att presenteras vid Summermeeting 2016 i Nederländerna och även delas ut där om pristagaren är på plats.

Målsättningen är att göra QSL-priset till en årlig tävling. Vi ser detta som ett bra sätt för oss lyssnare att säga tack till de piratsändare som, begränsade resurser till trots, kommunicerar dubbelriktat med sin publik.