Europeiska stationer glesar ut

Allt fler europeiska radiostationer flyr de långa och medellånga vågorna. Holländska NPO Radio 5 försvinner från mellanvåg den 1 september. Slut alltså för den som brukar ratta in 747 och 1251 kHz.

Radio France kommer enligt France Inter att stänga av mellanvågs- och långvågssändarna, fast inte lika omedelbart. Mellanvågen ska enligt sparförslaget avvecklas mot årets slut och långvåg ett år senare som ett av flera initiativ för att få radiobolaget i ekonomiskt trim.