Svårt att vara pirat

De holländska radiopiraterna står under press just nu. Från att ha intagit en förhållandevis förlåtande attityd mot kortvågs- och mellanvågspirater har Agentschap Telecom under hösten varit mycket aktivt och genomfört en rad tillslag.

Tidigare har myndigheten främst riktat sina insatser mot starkare FM-pirater. Böterna som FM-stationen Albatros krävs på, 50 000 kronor, förklarar en del av rädslan som gör att flera pirater påbörjat prov med strömmande ljud. En annan tydlig trend är kortare sändningar som i sin tur försvårar pejling.

Enligt MKVK:s samarbetspartner Shortwave Combination Holland raidades Grote Versierder nyligen. Övriga stationer som under hösten fått påhälsning och beordrats sluta sända är 051, Bluebird, Calipso, Denappel, Kolibrie, Mascotte, Noordzee, Vuurvogel och Zanussi.