Äkta finsk nostalgiradio

Finska Radio Gramox sänder sedan några dagar tillbaka på 3960 kHz. Den som vill njuta av finska schlagers från 1920-talet och framåt får bereda sig på en svag, men fullt hörbar, signal. Effekten är 50 Watt, samma som användes i höstas på 25760 kHz.

Radio Gramox är en licensierad station med hemvist i Tammerfors. Stationen återfinns på FM 106,8 MHz och har dessutom lov att använda mellanvågens 729 kHz, men på den frekvensen har ännu inget hörts.