Kom till årets första läger

Aktiviteten vid föreningens lyssnarläger i Saxtorp ökade under fjolåret. Träffarna var fler än tidigare och antalet lyssnare likaså! Inför årets första läger den 8-9 februari hoppas vi förstås att den trenden ska fortsätta.

Som vanligt startar vi på lördagseftermiddagen runt tre för att kunna åka hem i god tid innan lunch på söndagen. Påminner redan nu om att du bör ta med koax med BNC-kontakter för att ansluta din radio till någon av antennfördelarna samt grendosa för el. Klubben har visserligen en kasse osorterade sladdar och kontakter, men blir vi många kan de bli en bristvara.

Förhandsanmälan till Dan!