Salomonöarna på 31 meter

Exotiska Solomon Islands Broadcasting har enligt Radio Heritage Foundation reaktiverat sin kortvågssändare på 9545 kHz. Sändningstiderna uppges vara mellan 21:00 och 06:00 svensk normaltid (20:00-05:00 UTC), sju dagar i veckan. Effekten tros vara runt 10 kW, vilket gör stationen till svår, men inte omöjlig, att höra.