En kort årsmötesrapport

Malmö Kortvågsklubbs styrelse för det verksamhetsår som ligger framför oss ser ut så här: Dan Olsson (ordförande), Lisette Åkesson (sekreterare) och Per Eriksson (kassör). På årsmötet den 25 februari 2024 valdes dessutom Hans Kronkvist till revisor och Jan Thörnblom utsågs till revisorssuppleant. Fjolårets styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Klubben är på god väg mot 50 medlemmar. Det är främst vår KiwiSDR på Hallandsås som lockat nya DX-are att lösa medlemsavgift. Föreningens ekonomi är god. Styrelsen tackar de medlemmar som sponsrat drift och utrustning för fjärrlyssning.