Berätta vem du är!

Klubbens KiwiSDR på Hallandsås går för högtryck! Under de senaste två veckorna har mottagningen varit god mot Nordamerika och vi hoppas såklart att det gett ett eller annat spår i QSL-pärmen.

På allmän begäran måste alla lyssnare nu identifiera sig vid lyssning. Ange alltid namn, signatur eller call. Du fyller i detta i rutan “Your name or callsign” i KiwiSDR:s kontrollpanel. Denna nyordning är för att underlätta informationsutbyte och delning av tips medlemmar mellan via WhatsApp samt att undvika obehörig användning.