Fina fångster på Hallandsås

De senaste dagarna har bjudit på strålande signaler från transatlantiska radiostationer på mellanvågen. Mest har det hörts morgontid, men även på natten och en bra bit in på förmiddagen.

Klubbens fjärrmottagare på Hallandsås, KiwiSDR med en 700 meter lång antenn, fungerar mycket bra. Mottagaren har kapacitet för fyra samtidiga lyssnare och som medlem är du välkommen att använda den. Mejla till oss om du behöver instruktioner om hur du kopplar upp dig.