Anmäl dig till Kalundborgsturen

Det är inte bara nedräkning till jul, utan också till vårt besök på Danmarks Radios sändaranläggning i Kalundborg. Lördagen den 16 december 2023 ser vi långvågsstationen, som stänger vid årsskiftet, tillsammans med medlemmar i Dansk DX Lytter Klub.

Anmäl dig till Dan senast lördag den 9 december 2023. Vi hoppas kunna samåka för att minska bil- och brokostnaderna.