Antenntips inför höstens lyssning

En bra antenn är nyckeln till framgång för oss DX-are! För dig som tycker du att området känns komplicerat, valmöjligheterna många och utrymmet i trädgården alltför begränsat finns det nu god hjälp. Under de senaste åren har Thomas Nilsson samlat på sig erfarenheter kring antenner, ett arbete som utvecklats till ett kompendium på över hundra sidor.

Denna nyttiga översikt tipsar om och jämför olika antenner, från sådant som du kan bygga själv till produkter att köpa färdiga. På SDXF:s webb finns också en hel del relaterade antenndokument. Hit hör Lisette Åkessons erfareheter av FLG100LN samt Guy Atkins tips om var de som saknar Wellbrooks produkter nu kan vända sig.