Höststartmöte den 12 augusti

Sommar och semester innebär att vår webb inte kommer att uppdateras lika ofta som under lyssningssäsongen. Vi hänvisar dig som vill hålla kontakt med klubbkamraterna till WhatsApp. Mejla oss för instruktion om hur du ansluter dig. Om du inte redan finns med bland de cirka 25 deltagarna i gruppen, vill säga.

Höstsäsongen inleder vi traditionsenligt hos Lisette i Bjärred. Välkomna till denna träff lördagen den 12 augusti 2023 kl 13:00. Mer information kring anmälan och så vidare publiceras i slutet av juli.