Klassisk långvågsröst räddad

Tjeckiska radion CRO har i sista stund ångrat sig om långvågens framtid. Den klassiska sändaren i Topolna på 270 kHz, som skulle ha tagits off air nu den sista februari, kommer att fortsätta sända Radiožurnál.

De båda 270 meter höga masterna fälls nu alltså inte och nedläggningsbeslutet skjuts tre år framåt i tiden. Däremot kommer effekten att sänkas rejält, från 650 kW till 50 kW.