Gratis uppdatering till WRTH

Trots att 2014 års utgåva av World Radio & TV Handbook kom så sent som för en dryg månad sedan är det redan dags för en uppdatering. Referensverkets redaktion bjuder nu på en sammanställning av senaste schemaändringarna (B13) för de internationella sändarna. Supplementet är gratis att hämta hem, även för dem som inte köpt WRTH.