Radio Edelkampioens operatör död

Genom SWCHolland har vi nåtts av den sorgliga nyheten att operatören av Radio Edelkampioen, Arjan den 30/1 2020 avlidit efter en tids sjukdom. Arjan blev bara 55 år.