Omval på alla poster

Ni får även under 2014 dras med Dan Olsson, Per Eriksson och Hans Kronkvist i Malmö Kortvågsklubbs styrelse. Årsmötet igår beslutade om omval. Detsamma gäller posterna som revisor och revisorssuppleant där Jan Thörnblom och Sven Ohlsson gavs förnyat förtroende för ytterligare ett år. Styrelsen kommer att konstituera sig vid sitt första möte för året.

Vi diskuterade också sommarens/höstens traditionella utflykt. I år ligger Ekeby Radiomuseum högt på listan. Fler förslag? Hör av dig till styrelsen.