Nygammal styrelse

På årsmötet fick gamla styrelsen förnyat förtroende. Dan Olsson valdes till ordförande, Hans Kronkvist till kassör och Lisette Åkesson till sekreterare. Jan Thörnblom blev revisor och Sven Ohlsson revisorssuppleant.

Vi beslutade också att resa iväg för att titta till Grimetons långvågssändare utanför Varberg. Mer detaljer såsom datum medmera kommer senare.