Påminnelse om årsmöte

Söndagen den 23 februari kl 14:00, är det årsmöte för MKVK. Komplett underlag som verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse inför mötet publicerades redan i början av året i On Air nummer 1/2014.

Vi träffas hemma hos Jan Thörnblom på Kiviksgatan 5C i Malmö. Han uppskattar föranmälan via mejl. Hör av dig senast den 22 februari om du vill komma, vilket styrelsen givetvis hoppas!