Bli medlem

Malmö Kortvågsklubb, MKVK, grundades redan år 1948 och är faktiskt den äldsta nu existerande DX-klubben i landet. På den tiden var det näst intill ett folknöje att lyssna på radiostationer utanför landets gränser.

Föreningen hade under en period tusentalet medlemmar. Idag är vi färre, betydligt färre, men aktiviteterna undcer alla dessa år aldrig legat helt nere.

Även om det numera går fint att lyssna på fjärran radiostationer via streamingtjänster webben är vi en skara som tycker att det ska göras på det traditionella sättet – genom att DX-a med hjälp av en riktig radio!

MKVK verkar på det lokala planet för radiointresserade i Skåne. Vi har också medlemmar i övriga Sverige samt i några grannländer. Målsättningen är och har alltid varit att hjälpa och stimulera DX-are genom att sprida information, här på webben inte minst. Vi anordnar även lyssnarläger samt en och annan studieresa.

Klubben tillhör riksorganisationen Sveriges DX-Förbund som tillsammans med Dansk DX Lytter Klub ger ut tidningen DX-Aktuellt. SDXF säljer via DX-Köp publikationer som böcker och listor samt radioutrustning som kan vara svår att hitta på annat håll.

Vi samarbetar på olika sätt med andra svenska DX-klubbar, ofta och gärna med Västkustens DX-Klubb. Internationellt är våra kontakter med med Shortwave Combination Holland särskilt nära.

Visst låter allt det här bra? Kom då med i klubben! Vill du göra en djupdykning i det ”formella” innan du slantar upp? Här finns föreningens stadgar.

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 75 kronor. Återstoden av 2020 ingår för nytillkommande medlemmar! Sätt in avgiften på Malmö Kortvågsklubbs plusgirokonto 245274-6.

Vi behöver ha uppgift om ditt namn, postadress samt eventuell e-postadress och telefonnummer för att kunna administrera ditt medlemskap och kontakta dig kring föreningens verksamhet. Den som inte accepterar registrering av denna information kan tyvärr inte bli medlem.

MKVK värnar din integritet genom att lagra endast de allra nödvändigaste personuppgifterna. Information ur vårt medlemsregister delas aldrig med utomstående, men vissa uppgifter kan publiceras och arkiveras i exempelvis resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet.