Bli medlem

Malmö Kortvågsklubb, MKVK, grundades redan år 1948 och är därmed den äldsta nu existerande DX-klubben i landet. På den tiden var det näst intill ett folknöje att lyssna på radiostationer utanför landets gränser och föreningen hade under en period tusentalet medlemmar.

Idag är vi färre, betydligt färre, men faktum är att aktiviteterna aldrig legat helt nere under alla dessa år. Även om det numera går fint att lyssna på fjärran radiostationer via webben är vi en skara som tycker att det ska göras på det traditionella sättet – genom att DX-a med hjälp av en riktig radio!

MKVK verkar numera mest på det lokala planet för radiomediaintresserade i Skåne. Vi har också medlemmar i övriga Sverige samt i några grannländer. Målsättningen är och har alltid varit att hjälpa och stimulera DX-are genom att sprida information, anordna lyssnarläger och träffar samt en och annan studieresa.

Klubben tillhör riksorganisationen Sveriges DX-Förbund som tillsammans med Dansk DX Lytter Klub ger ut tidningen DX-Aktuellt. SDXF säljer via DX-Köp publikationer som böcker och listor samt radioutrustning som kan vara svår att hitta på annat håll.

Vi har dessutom ett givande och nära samarbete med Shortwave Combination Holland.

Visst låter allt det här bra? Kom då med i klubben!

Medlemsavgiften för 2017 är oförändrad, 75 kronor om du bor i Skåne. Medlemmar i övriga landet betalar bara 25 kronor. Sätt in avgiften på Malmö Kortvågsklubbs plusgirokonto 245274-6.

Vill du göra en djupdykning i det ”formella” innan du slantar upp? Här finns föreningens stadgar.