Bli medlem

Malmö Kortvågsklubb, MKVK, grundades redan år 1948 och är därmed den äldsta nu existerande DX-klubben i landet. Nu i hösten fyller föreningen 70 år och det ska vi såklart fira!

På den tiden var det näst intill ett folknöje att lyssna på radiostationer utanför landets gränser. Föreningen hade under en period tusentalet medlemmar. Idag är vi färre, betydligt färre, men faktum är att aktiviteterna aldrig legat helt nere under alla dessa år.

Även om det numera går fint att lyssna på fjärran radiostationer via streamingtjänster webben är vi en skara som tycker att det ska göras på det traditionella sättet – genom att DX-a med hjälp av en riktig radio!

MKVK verkar numera på det lokala planet för radiointresserade i Skåne. Vi har också medlemmar i övriga Sverige samt i några grannländer. Målsättningen är och har alltid varit att hjälpa och stimulera DX-are genom att sprida information, här på webben inte minst. Vi anordnar även lyssnarläger och träffar samt en och annan studieresa.

Klubben tillhör riksorganisationen Sveriges DX-Förbund som tillsammans med Dansk DX Lytter Klub ger ut tidningen DX-Aktuellt. SDXF säljer via DX-Köp publikationer som böcker och listor samt radioutrustning som kan vara svår att hitta på annat håll.

Vi samarbetar på olika sätt med andra svenska DX-klubbar. Internationellt är våra kontakter med med Shortwave Combination Holland särskilt nära.

Visst låter allt det här bra? Kom då med i klubben!

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad, 75 kronor om du bor i Skåne. Medlemmar i övriga delar av Sverige och i utlandet betalar bara 25 kronor. Sätt in avgiften på Malmö Kortvågsklubbs plusgirokonto 245274-6.

Vill du göra en djupdykning i det ”formella” innan du slantar upp? Här finns föreningens stadgar.