Det gamla vanliga

Tre antenner, en mer än vanligt, till trots är lyssnarlägret som nu snart är slut skäligen lättrapporterat. Medelmåttiga konds har gjort eterfångsterna rätt få.

Blue, Uniek, Barones, Keizer & Keizerin, Yogibear & Dr Einstein och ytterligare några mellanvågspirater från Nederländerna underhöll under kvällen. På kortvåg var det desto tystare från piratland. Afrika bjöd på några trevliga signaler som Radio Candip och TWR Swaziland.

Under natten hade vi förhoppningar om att signalerna från exempelvis Caribbean Beacon och WGIT skulle blomma ut. Transatlanterna förblev dock få och svaga. Nu på morgonen: en del britter och viss pirataktivitet på mellanvåg, men annars inte mycket. Komplett logg kommer å småningom. Nu avvecklar vi snart och tar vi nya tag inför lägret i mars!