Radio – ingen katastrof

Världsradiodagen, som arrangeras lördagen den 13 februari, går på temat Radio in Times of Emergency and Disaster. Fokus ligger i år på radions fortsatt viktiga roll som spridare av information vid bland annat naturkatastrofer.

Vi DX-are vet ju redan radio är det överlägset bästa sättet att samtidigt nå många människor, men för många andra kommer detta kanske som en nyhet. Runt om i världen, dock inte i Sverige att döma av aktivitetskartan, arrangeras olika aktiviteter för att informera om radions roll.

Bland annat uppmärksammas Radio Sa’a Suriya som riktar sig till flyktingar från Syrien. Kika också på webbpresentationen av Radio-in-a-box – en komplett radiostation, inklusive en 30 Watts FM-sändare, i en lättransporterad låda.