Fira världsradiodagen

Idag, den 13 februari, vaknar vi upp till World Radio Day. Arrangerande UNESCO pekar på att radio, trots allt fler konkurrerande spridningstekniker, är det massmedium som når störst publik över hela världen. I år riktas fokus mot jämlikhet mellan könen samt kvinnors utveckling och inflytande inom den internationella radiobranschen.