Lyssna på Ronnys specialare

Specialprogramstraditionen är återupptagen! Ronny Forslund är en duktig programmakare och han ligger verkligen inte heller på latsidan. Med början under storhelgerna och framöver våren kan du lyssna på en rad specialsändningar som ”Ronny B Goode” producerar för Arctic Radio Club och Sveriges DX-Förbund.

Julprogrammen från Arctic Radio Club den 22 och 28 december går via Radio Merkurs på 1485 kHz. Tiden är i båda fallen mellan 15:00 och 16:00 svensk tid (14:00-15:00 UTC). Rapportera till info@rock.x.se

Förbundets program över Radio Merkurs är planerade till 5 januari, 9 februari och 9 mars klockan 19:00 till 20:00 (18:00-19:00 UTC). Den 11 januari, 15 februari och 15 mars används kortvågens 7265 kHz från HLR/MVBR i tyska Göhren. Tiderna att bevaka är 13:00 till 14:00 svensk tid (12:00-13:00 UTC).