Bergen Kringkaster höjer effekten

Bergen Kringkaster sänder denna vecka mellan klockan 07:15 och 10:30 (06:15-09:30 UTC) på tisdag och onsdag. Eftermiddagssändning bjuds det på torsdag från 16:30 till 18:30 (15:30-17:30 UTC). Sven Martinsen meddelar att modulationen på mellanvåg förbättrats och att effekten nu höjts till 100 Watt, vilket borde underlätta lyssningen.

Snygg QSL-folder fås mot korrekta rapporter och motsvarande tre dollar i svarsporto. Adress: Box 100, N-5331 Rong, Norge. Mejladressen är report@bergenkringkaster.no